Anh cởi lòng ra cháy cánh buồm
Em khép mắt lại nụ rừng buông
Chiếc hôn kết gắn bao nhân thế
Đã động tinh cầu vạn trời ươm


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022