Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 24/05/2022 09:17

Nhấp nhay đã thấy gì đâu
Có hai gối chiếc - chiếc màu không em
Trời còn vẩn bụi lem nhem
Giường đôi cót két ai đem mọt về
Tiếng mọt gọt lõm trăng quê
Lại lăng lắc ngọn vun về trong nhau


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022