Nửa vai trần trễ rơi
Ráo bước qua chợ đời
Ngực em vừa chớm mẹ
Đã nựng bao mắt người.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022