Nửa vai trần trễ rơi
Ráo bước qua chợ đời
Ngực em vừa chớm mẹ
Đã nựng bao mắt người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]