Nhòm qua song cửa
Đầy âm dương ngũ hành

Ngẩng mặt trời xanh
Mỗi mây mỗi phận

Cúi đầu nhìn đất
Thấy kiến - tức Phật.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022