Mơ chết vào thu cũng đỡ buồn
Màu trăng đắp liệm lụa trùm buông
Thiên hà chín nhánh còn vón cục
Kể chi thân già- bé cỏn con

Ta nuốt thu ngày trăng ướt rãi
Đói sặc thân người - no sặc trời
Tai nặng nghe mãi giọng chim nhốt
Ta hoá lồng ta treo chơi vơi

Nhấm thu một chút tiễn thu xa
Ngược hạ chen sen mở bến hoa
Thuyền sen chở Tấm cùng hương thị
Lặng lẽ cơm sôi mọi bếp nhà


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022