Rón rén tìm xuân mộ
Áo xanh sờn bóng mây
Mưa bụi rơm nhú mạ
Nắng mút đầu ngón cây

Tiếng ai trong im ắng
Ta sởn mình gai lặn
Hơi xuân còn dật dờ
Bước âm dồn bóng nặng

Mỗi ngày ta lại qua
Cổng trời bưng kín mít
Tang vật mùa xuân chết
Đâu đó gần với xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]