Nhìn cây trong đêm
Nhìn mưa trong em
Lối về tuổi thơ
Ngơ dại.

Gió lay đôi
Cái tát yêu
Hoi sữa
Thả nhau về trời.

Nếu ngày mai không còn nữa
Đời chẳng bao giờ tẻ nhạt
Chơi trốn tìm cùng mặt trời.

Người đàn bà tưởng vọng trong đêm
Rượu đáy bình rạo rực gót trăng êm.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022