Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 24/05/2022 01:22

Bao dung là chuyện của trời
Thương yêu là chuyện của người với ta
Cỏ non nhử kiến không ra
Bàn tay hoá ác phá ba đường vào

Một đường kiến tạo nhà cao
Một đường kiến giải ngọt ngào tổ yên
Một đường kiến thức niềm tin
Lần theo bốn ngả đến miền thơ ngây

Gặp phường kiến lửa răng bầy
Ngợi ca kiến chúa sướng ngày sướng điên

Tụng ca mà giết nỗi niềm
Kiến văn lặng chết bên thềm gian nhân


Giờ Dần 4/5/2021

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]