Ai đã theo người sương gió ơi
Tím ngắt môi trời tím ngắt rơi
Lá tứa sâu bò gai đất ẩm
Sao còn nổi sứa ngứa mây trôi

Rũ đi tất cả nào đâu tiếc
Cớ sao tìm mãi nụ ai cười
Đầm gió bãi mưa đưa tóc bạc
Lời thương ngứ đọng mỏng môi đời

Trước mắt ta kìa ba nhúm bụi
Đựng bia chi lắm buộc gió lời
Lớp lớp người xưa còn nép đợi
Thân bụi sủi lên những… hàm cười


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022