Nửa bước chân ra nửa bước vào
Trời xanh nhíu mắt rớt vì sao
Vì sao rớt mất chỉ trời biết
Xa kia động tĩnh cũng ra vào

Ta đã là ai ngắt buồn vui
Lơ đãng mùa hoa lơ đễnh người
Tâm động sóng tìm dìm ai đó
Thương yêu-buồn tủi-núi-trăng trôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]