Sương núi lạ lùng sương khói ơi
Sao mãi nhạt nhoà cõi ngừng trôi
Nghẽn mắt bướm bầy vây phấn vỗ
Về đâu rộn rã có mời tôi


Tặng ần sỹ Trần QuânNguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022