Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 23/05/2022 01:16

Vĩ đại về cõi rỗng không
Được - Mất cửa hẹp - khép mong ta vào
Còn - Hết mà biết nói sao
Thời ta lơ lửng - cúi chào ngày mai
Ngày mai đốt hết cỏ gai
Giải bùa thông não hình hài của ta

Đi ra thì thích đi xa
Đi vào mới thấy người ta là gì
Cỏn con thiêm thiếp gà ri
Mỏ ngậm hạt tấm ngỡ vì sao rơi
Sao rơi thì cứ tự rơi
Mắc mớ gì chết mà cười nỗi sao
Thế nào rồi lại thế nào
Hỏi làm chi lắm người vào người ra

Bao giờ ta trở về ta
Cớ sao gọi mãi cõi ma hồn người.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022