Ngày nớ ngày xưa với ngày mai
Ngày nay ép rệp mù mờ ngày
Chân trời vắng hiu trườn váng cửa
Nghe có ai về bóng lắt lay

Nắng đã tìm chi ngó với ngiêng
Ngậy mùa trăng bói ngấu mùi thiền
Trí ngưng tình trệ mải mê nắng
Lòng vả lòng sung không chốn yên

Ta đã là ai chẳng đoái màng
Bận nghe nắng nở bước trưa loang
Ngân lên hoang điệu mưa buồn tẻ
Né bước rêu phong khỏi lỡ làng


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022