Ai ngồi xó vắng nghe thu lạnh
Mong gió vào khuôn thước ngọc vàng
Trời nghiêng không đổ con lật đật
Thu hoá vàng thu tiễn mùa màng

Em có lạ đâu ngón xa xanh
Lạc chốn thiên thu lỡ bẻ cành
Nghìn bước leo lên nghìn bước xuống
Hé bao cửa mả đón mùa sinh

Rón rén nhẹ thu rón rén già
Chợt nghe tiếng trẻ lại thấy ta
Ngập ngừng sương khói bao giọng nói
Nợ réo gọi tên người tặng quà

Thu nhón vàng thu mừng khấp khởi
Trời xanh ngăn ngắt mắt thu rơi
Bao nhiêu phận lá còn ế ẩm
Mượn bờ vai mỏi để lả lơi

Thu nhắn giùm ta khúc biệt hành
Ai mượn thu trước dấu quẩn quanh
Để từng nốt nhạc rời khuông nhạc
Bơi nghẽn đường thu trái ngọt lành


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022