Biển thừa lấp lánh đứt dây đeo
Để sắc ngọc tan trắng bọt bèo
Nay đêm ngóng biển - buồn thương sóng
Quặn xiết thân mình những vết đau.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022