Con thôi không khóc nữa
Đêm cũng đang vào sâu
Riêng nhà ta hé cửa
Hàng xóm ngủ từ lâu

Cha rút từ cuộc đời
Cha rút từ máu thịt
Không mượn tiếng à... ơi
Lấy âm thanh lấp lời

Nối hai bờ lứa tuổi
Lời ru bắc cầu qua
Âm điệu làm con ngủ
Lời đánh thức lòng cha


1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]