Lòng không còn vương ai
Cũng không ai nhớ đến
Đêm- nhìn ta ngọn nến
Ớt lửa mắt nhấp nhay

Đêm không còn náo động
Bóng tối vây phủ mùng
Nến thương ta đêm rỗng
Hao sáng đến tận cùng

Em đi đâu về đâu
Tình tan lâu cạn nhớ
Vẫn còn trong đêm sâu
Ngọn nến thầm bày tỏ

Cả một đêm múa may
Cầm chừng cho đến cạn
Biết tình ta trắng tay
Ngọn nến thầm kết bạn.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022