Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 23/05/2022 00:43

Nhen lửa lá - đã thấy sâu
Khởi tình tình khởi khơi cầu thương yêu
Chuông chùa chưa thấm nhiệm màu
Cũng gạn trong -phút đục ngầu trong ta
Này là lá này là hoa
Hương sen chốn lạ quen ta lại về

Khi không còn nữa Những…Kia…
Bỏ sau cả núi bùa mê của người.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022