Anh mê đổ đèo quên dốc đứng
Em bỏ tình xưa mắt quẩn xanh
Cùng lên Tây Bắc nhìn mây trắng
Ấp núi nghìn năm núi vẫn măng.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022