Trời có nói gì đâu
Mà bốn mùa luân chuyển
Em có nói gì đâu
Mà đời anh xao xuyến

Người nói người không nói
Bóng đêm dẫu phủ đầy
Bàn tay câm lạnh nhói
Mặt thời gian hao gầy

Người nói và không nói
Sự thật dấu vào đâu
Chỗ nào chẳng núi lửa
Nén thêm cơn phun trào

Người nói tạm ngừng nói
Hãy nhìn vào mắt em
Bao bầu trời đang đói
Những cái hôn thật êm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]