Mùng một tết đủ cả
Chỉ vắng chị Hằng thôi
Lưỡi trai trườn hối hả
Lặn ngụp cuối chân trời

Chị không kịp về tết
Hẹn rằm trăng mới về
Năm nào cũng vậy hết
Giao thừa buồn trời quê

Đã biết là trời định
Sao không bạo xé rào
Lại thương Ông Cầm Trịch
Bận bịu triệu triệu sao

Thôi đành chờ rằm đến
Xuân phân chị về chơi
Còn ta ba ngày tết
Cụng ly với sao trời.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022