Ta thương trời mặn chát
Phơi muối lưng áo người
Ai vẽ tranh thuỷ mặc
Nhăn nhúm núi mồ côi


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022