Em có không em mặt váng buồn
Trắng đêm biêng biếc mắt dậy non
Mắt ẩm trời xanh hai giọt lệ
Cháy ướt mây cuồng một chiếc hôn


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022