Tôi ghen với đời cây
Tuổi già trong thớ gỗ
Lá nhú màu thơ ngây
Cái thơ ngây rực rỡ

Mỗi gốc cây tôi qua
Cặp lá nhìn rất khẽ
Xanh như hơi thở nhẹ
Làm sao cầm lên tay

Mỗi cảm nhận từ đây
Dĩ vãng và hiện tại
Rễ âm thầm tích lại
Quà xanh dâng mỗi ngày

Muốn uống cho thật đã
Sắc men này của lá

Ôi sắc xanh thật thà
Trao dâng vòm trời biếc
Pha chút màu luyến tiếc
Như là chưa xanh hơn


1984

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999