Ai đã đi qua miền tối sáng,
Cho tôi xin lại chút bụi mờ.
Quá khứ vị lai trời chạng vạng,
Ngui ngút mùa đi bờ lại bờ.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022