Mở sáng lòng ta ba góc lạnh
Khép em mái tóc vẫn dài buông
Tình ai nụ ấm chen trời đất
Biết nở hay tàn tiết lập xuân


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022