Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 22/05/2022 23:54

Hát lên để hả một thời
Mặn khô nước mắt, cạn lời với nhau
Thơm gì mà thoảng hương cau
Để ta tơ tưởng mãi màu mắt quê
Xin đừng lặng nữa tôi nghe
Dẫu đôi cánh bướm lè nhè đẫm sương
Một rằng thương hai rằng thương
Tương cà mái ấm âm dương chẳng rời
Thế rồi tôi bán nụ cười
Gom về lưng giỏ - gầy lời tôi rao
Hứng lên tôi bán cả sao
Lại cho túi đựng cơ bao là trời

Nói nhời phải giữ lấy nhời
Đã nghe rỗng rễnh một hơi rượu buồn


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022