Thơ thuỷ tinh
Mỏi
Nắng xuyên

Qua tình mộng
Vũng
Trâu điên

Nhẫn nảy rơi
Một
Tiếng nấc

Mừng em
Hé nụ
Bến tình riêng.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022