Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2013 18:20

Với khoảng trống giường đôi
Nơi đọng em vết cũ
Xác ngày không ai rũ


1997

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999