Tôi hát bên bờ sông có sông
Khúc như bò rống khúc côn trùng
Thanh âm màu sắc ngân trộn mãi
Cho đến bao giờ không hoá không

Cánh cửa mở ra rồi khép lại
Sao chưa nhốt mãi cái khôn cùng
Áo chật khuy cài… em chậm rãi
Để khốn lòng anh núi lửa bung


2020Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022