Đưa khúc nhạc lên với với thơ
Ai thành ca sỹ tự bao giờ
Đây dòng suối bặt không ngưng tiếng
Mắt đã trào dâng lạnh mấy bờ

Em hát không hay vẫn hát tràn
Trời còn mấy nỗi lại sang ngang
Đời em mấy bến em đâu ngại
Sợ bóng ai xưa lại lỡ làng

Khúc nào cho mẹ bơ phờ gió
Khúc đến bên cha lặng lặng tờ
Còn anh trót dại vô bờ bến
Em khúc giây tơ lúc tỏ mờ


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022