Anh nhả làn khói thuốc
Dường như một chiếc hôn
Rời môi anh bay mãi
Lửng lơ và xoáy tròn

Gió thổi tung tàn thuốc
Ném bụi vào mắt anh
Để không nhìn thấy được
Những chiếc hôn đã tan

Lần thứ hai lỡ hẹn
Giá mà trời đổ mưa
Trước giờ em không đến
Xoá đi bao dối lừa


1977

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999