Khóc
Khóc
Khóc
Khóc nhìn tôi
Nuối cười
Khóc ai - ai khóc

Giọt nước mắt giả

Giọt nước mắt thật
Sinh đôi.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022