Nghe thơ trúc trắc lòng trục trặc
Lưỡi đắng lừa đi mấy sạn buồn
Qua mỗi gốc cây mây trầm mặc
Níu trùng cánh sóng võng hoàng hôn

Vớt vát lưa thưa ngày đâu vắng
Gậy chống tựa tường vương tiếng chuông
Ngấp nghé trời nay hờn cõi khác
Sương thêm đậm đặc nặng cánh chuồn

Ơ hờ mất mát ngày tang chế
Kẻ khóc người vui nỗi lặng tờ
Hồn đi mải miết không ai biết
Đã chết lâu rồi mắt trẻ thơ

Hồn nhiên buông thả mấy cánh hoa
Đã bước vợi đi mấy kiếp xa.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022