Hãy để cho anh được vào trong em
Như giọt máu
Tan vào trong máu

Những ngón tay
Như rễ cây nhức nhối
Như vừa được chạm vào da thịt em

Đừng sợ
Em ơi đừng sợ
Bởi anh đến bên em
Bằng con đường riêng của nỗi nhớ
Anh mang về cho em
Sau cơn mưa rừng
Với vô số mặt trời trên lá
Nếu em giật mình
Sẽ tan đi tất cả


1979

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999