Thơ nghiêng dốc đứng nghe trời thắm
Núi non dối già hốc mắt ngây
Lăng lắc chiều hanh đuôi bò cạp
Khói sách mây hòm nhúc nhắc lay

Trăng thôi sổ sách sao tính toán
Ngày đi đêm đứng thú trời đầy
Vẩy cá nổi nênh rạch sấp nước
Ốc sên tai vểnh nhú mầm cây

Bảy mươi là gì trong phút chốc
Thời gian giọt lệ nhấm chỉ tay
Tử vi năm mới có gì mới
Túc tắc ra đường ngóng bạn say.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022