Còi hú lừa đêm, ga thức tôi
Quê lạ đem mưa tiếng trẻ mời
Kẻ ra đưa tiễn tình theo suốt
Bỏ lại sân ga mấy chấm người


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Chiều có thật (thơ), NXB Văn học, 1999