Dắt mình ra ngõ biết về đâu
Trớn trở nhà cao gáy chọc đầu
Váy đỏ ai phơi nhoài song cửa
Vẫy ai ai gọi dưới tầng sâu

Chân héo luồn quanh ngõ quắt queo
Lạc mê hồn trận ngấn giàu nghèo
Tiếng em trống trải ngùi muôn dặm
Xộc xệch đeo mùa mải miết theo

Có gặp ai không,ai còn nữa
Bếp lạnh ta nhen,ta nhóm lửa
Vun mình một bóng với đơn côi
Nguồn sáng xông xênh bao chớp người.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022