Ta sống trong trời khác
Đỡ rách việc mọi thời
Bẽ bàng bao giả dối
Đã ngấm tuỷ con người

Rơi rớt vài vỏ ốc
Sau chết thèm ngửi trời
Sóng thanh đầy một vốc
Thổi tù và ngạo chơi

Nhấp nhổm bầy ngao ngán
Vui sục vào bùn tanh
Ơn đầm lầy vô hạn
Ngẫm bùn mà lớn nhanh

Chỉ thương con còng nhỏ
Giương càng quyết đấu ai
Con mắt đã ngầu đỏ
Biển hận bao đêm dài


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022