Đêm tinh loãng
Trên giường chiếu
Vô sinh

Xoã tóc mềm
Buông xả
Môi đêm

Màu trăng vữa
Gió về lay
Nỗi thức

Ngày lặng lẽ
Mộng trú buồn
Mưa kẹt cửa

Câu thơ cổ
Thột mình
Bên gai lửa

Mắt trâu đầm
Ngó biếc
Vạt cỏ câm…


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022