Chân gián áo ve sầu
Men đời đi mải miết
Thắng cố thơm mỏi chiều
Ngựa hí trời ly biệt

Thấy mình là người ư
Cuộn tròn con cuốn chiếu
Lá cỏ mơn mởn chiều
Nằm im mà tới bến

Chân gián cứ bò đi
Áo ve sầu thay mới
Cái râu ngọ nguậy kia
Cũng yêu đời biết mấy

Này này chú vật kia
Ta thấy ngươi hằng ngày
Bây giờ mùa giáp hạt
Cứ lớn riêng một bầy

Mở lòng con sâu róm
Cũng hóm hỉnh như xa…
Bao giờ mày hoá bướm
Nhớ nhắn thầm giúp ta.


2020

Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022