Anh quyết chôn em dưới đáy thu
Kìa em lững thững lại đi về
Ngón tay lạnh ngắt dài nghi ngút
Theo khói hương trầm hút nẻo khuya

Vừa mới chôn xong lại bới tìm
Căn phòng hoang lạnh trước chiều lên
Nghe trong gió loạn xe hoa đến
Họ rước em rồi anh cưới đêm


1989

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999