Căn nhà lá dựng xong
Em không còn đến nữa
Ngọn đèn dầu nhớ mong
Nhấp nhay con mắt lửa

Và mặt trăng trên trời
Ai bóp méo mày vậy
Năm ngón tay tê dại
Hay tao vừa quăng lên

Mùa xuân quây bốn bên
Mùa thu tròn ở giữa
Gói trong tim hè lửa
Là hình em trong tôi

Anh gọi em - em ơi
Dẫu không lời khản tiếng
Muốn xé ra từng miếng
Hình em dán khắp trời


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Chiều có thật (thơ), NXB Văn học, 1999