Có gì mà sôi động
Trước mùi trăng giãi bầy
Em theo làn gió mỏng
Còn đi đó đi đây

Bao vua hề giải nghệ
Chiếc long sàng nằm chay
Ai hát nựng con trẻ
Giấy kẹo ố bay đầy

Ba lô vai nặng trĩu
Những tâm tư béo gầy
Có gì còn mới lạ
Ngón trỏ dí đau cây.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022