Đò ta tan chảy theo dòng xoáy
Em bến se mưa thả mắt ngây
Lửa tình ai ủ chưa bừng cháy
Đã quấn quanh ta mấy dặm say.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022