Ai sống bên bờ xanh có xanh
Tôi đem trăng đến gọi biếc lành
Thương ai có lạc vài bến lạ
Bóng chim tăm cá đậu run cành

Ai đến ai đi nào ai biết
Trời xanh theo tiết vẫn ngùi qua
Ta nghe từng phút ai vừa giết
Tích tắc kim giây sợ lủi xa

Thời gian ngưng đọng đầy vai áo
Thân nặng gánh già một trời non
Dối lừa cậy đêm ngầm thay áo
Móm mém nghé cười miệng héo hon

Đừng tưởng ai đi rồi sẽ đến
Ngày thu lội lá đá vương đầy
Thuyền ai đọng hướng vừa cặp bến
Vội lại đường xưa hun hút mây.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022