夜至所居其二

素馨花發暗香飄,
一朵斜簪近翠翹。
寶馬未來新月上,
綠楊影裡倚紅橋。

 

Dạ chí sở cư kỳ 2

Tố hinh hoa phát ám hương phiêu,
Nhất đoá tà trâm cận thuý kiều.
Bảo mã vị lai tân nguyệt thượng,
Lục dương ảnh lý ỷ Hồng Kiều.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Tố hinh hương thoảng mới khoe màu
Chênh chếch bông trâm sát mái đầu
Tiếng nhạc còn xa giăng mới nhố
Thẩn thơ bóng liễu tựa thành cầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mùi hương thoang thoảng hoa khoe sắc,
Một đoá trâm nghiêng cạnh thuý kiều.
Ngựa báu chưa về trăng mới ló,
Bóng dương thơ thẩn tựa Hồng Kiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời