長相思

吳山青,
越山青,
兩岸青山相送迎,
誰知別離情。

君淚盈,
妾淚盈,
羅帶同心結未成,
江頭潮已平。

 

Trường tương tư

Ngô sơn thanh,
Việt sơn thanh,
Lưỡng ngạn thanh sơn tương tống nghinh,
Thuỳ tri biệt ly tình.

Quân lệ doanh,
Thiếp lệ doanh,
La đới đồng tâm kết vị thành,
Giang đầu triều dĩ bình.

 

Dịch nghĩa

Núi Ngô xanh,
Núi Việt xanh,
Núi xanh ở lại hai bên bờ sông cùng đưa đón.
Tình chia ly ai có rõ.

Chàng nước mắt đầy,
Thiếp nước mắt đầy,
Giải là tết chữ "đồng tâm" mãi chưa xong.
Ngoài sông nước triều đã dâng phẳng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Núi Ngô xanh,
Núi Việt xanh,
Ngọn núi đôi bờ đưa đón quanh.
Biệt ly ai thấu tình.

Chàng buồn tênh,
Thiếp buồn tênh,
Giải "đồng" tết mãi vẫn chưa thành.
Triều dâng phẳng dòng kênh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Núi Ngô xanh,
Núi Việt xanh.
Đưa đón nhau đôi bến non xanh.
Ai hay ly biệt tình.

Chừng lệ rưng,
Thiếp lệ rưng.
Một dải đồng tâm kết nửa chừng,
Đầu sông, triều đã ngừng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Núi non Ngô, Việt đều xanh,
Đôi bờ đưa đón, non xanh với mình.
Biệt ly ai thấu tâm tình,
Chứa chan dòng lệ mắt mình mắt ta.
Đồng tâm kết chẳng đặng mà,
Ngập ngừng ngọn nước chan hòa đầu sông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Núi Ngô xanh
Núi Việt xanh
Đôi vách nhìn nhau đứng chênh vênh
Tình yêu sao nỡ cắt

Chàng với thiếp
Lệ vòng quanh
Dải lụa đồng tâm chưa kết được
Đôi bờ nước mông mênh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời