Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 04/12/2012 16:43

自作壽堂因書一絕以志之

湖上青山對結盧,
墳前修竹亦蕭疏。
茂陵他日求遺稿,
猶喜曾無對禪書。

 

Tự tác thọ đường nhân thư nhất tuyệt dĩ chí chi

Hồ thượng thanh sơn đối kết lư,
Phần tiền tu trúc diệc tiêu sơ.
Mậu Lăng tha nhật cầu di cảo,
Do hỉ tằng vô “Phong thiện thư”.

 

Dịch nghĩa

Lều cỏ dựng đối diện với núi xanh trên hồ
Hàng tre trồng trước mộ cũng chỉ lưa thưa
Ngày sau Mậu Lăng có tìm những ghi chép để lại
Mừng may là chưa từng có “Phong thiện thư”


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đối núi trên hồ dựng mái lều
Hàng tre trước mộ cũng không nhiều
Mậu Lăng san có tìm di cảo
“Phong thiện thư” mừng chẳng có đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Lều cỏ đối ngang bóng núi hồ
Hàng tre trước mộ cũng lưa thưa.
Mậu Lăng sự cũ, cần ghi lại,
Không thể tìm ra “Phong thiện thư”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời