Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2018 23:00, số lượt xem: 71

Em can anh, đừng rót đầy đêm một trời quá tối
Anh van em, đừng rót đầy anh mật đời giả dối.